Alle onderdelen van een monument behoeven onderhoud en ondergaan zonodig restauratie. Dat geldt ook voor glas-in-lood. 

 

Het vervangen van een kapotte baksteen is iets anders dan het vervangen van een stukje glas-in-lood. Te vaak wordt het restaureren van glas-in-loodramen gezien als bouwkundig herstel van een deel van de buitengevel, waarbij het risico dan groot is dat door de technische instandhouding monumentwaarden verloren gaan.

Glas-in-lood vraagt om een genuanceerdere benadering. In cultuurhistorische zin valt er een onderscheid te maken tussen verschillende vormen van glas-in-lood. Gebrandschilderd glas is van meer waarde dan blank of gekleurd glas-in-lood, tenzij dat zeer oud glas is. Met name gebrandschilderd glas-in-lood verdient waardering als product van kunstnijverheid en soms als een uniek kunstwerk, vergelijkbaar met een schilderij of muurschildering. Er kan, naast een onderscheid in kunstzinnige betekenis, bij gebrandschilderd glas dan weer onderscheid gemaakt worden tussen een figuratieve voorstelling en een voorstelling met een zich herhalend patroon. Bij blank en gekleurd glas kunnen een eenvoudige zetting in een ruitvormig of recht- hoekig patroon, en een bijzondere zetting of figuratieve voorstelling onderscheiden worden. 

Er zijn drie soorten glas-in-lood restauraties:

  1. eenvoudig herstel
  2. partiële restauratie
  3. algehele restauratie

 


restauratie glas in lood Glaspro restauratie glas in lood restauratie glas in lood

 

image

20 jaar ervaring in huis

Ambachtelijk vakmanschap

image

Uw partner

In onder-nevenaanneming en voor particulieren.

image

Architecten en kerkbesturen

Glaspro maakt en restaureert glas-in-loodramen